Jest gorzej niż w roku ubiegłym. Portal perspektywy.pl opublikował wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników. II LO im. Królowej Jadwigi w rankingu ogólnopolskim jest na 282. miejscu, zaś I LO im Jędrzeja Śniadeckiego dopiero na 339. Pod uwagę brano 500 liceów z całej Polski. Niestety, LO im św. Wincentego a Paulo i prywatne liceum Heureka do rankingu w ogóle się nie zakwalifikowały.

Nieco lepiej wypadliśmy na tle województwa, choć nie ma powodów do dumy. Na 50 szkół II LO jest dopiero 23., a I LO 26.

Jeszcze gorzej jest z technikami. Wcale nie zakwalifikowały się do 500 techników z całej Polski. W rankingu wojewódzkim na 50 miejsc technikum zawodowe przy ZS nr 2 zajęło 24. miejsce, a  technikum zawodowe przy ZS nr 3 – 40. miejsce.

Pod uwagę brane były następujące kryteria (w rankingu liceów):

  • sukcesy w olimpiadach 30%,
  • matura - przedmioty obowiązkowe 25%,
  • matura - przedmioty dodatkowe 40%,
  • opinia akademicka 5%.

W przypadku rankingu techników:

  • sukcesy w olimpiadach 20%,
  • matura - przedmioty obowiązkowe 30%,
  • matura - przedmioty dodatkowe 15%,
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%,
  • opinia akademicka 5%.