W Pabianicach przystąpi do niego ponad 330 uczniów. Napiszą dzisiaj WOS, historię i język polski. W czwartek będzie egzamin z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a w piątek z języków obcych.

- Egzamin podsumowuje wiedzę zdobytą w gimnazjum i jest przepustką do szkoły ponadgimnazjalnej. Im lepiej uczeń go napisze, tym większe szanse, że dostanie się do tej szkoły, do której chce i do klasy o wymarzonym profilu – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Arkusze egzaminacyjne można wypełniać tylko czarnym tuszem. Wszelkie urządzenia elektroniczne - telefony, smartfony czy tablety - należy pozostawić w domu lub oddać do depozytu. Wniesienie smartfona powoduje unieważnienie egzaminu. Na sali egzaminacyjnej można mieć ze sobą, oprócz długopisu, małą butelkę wody i chusteczki higieniczne. Wyniki egzaminu będą znane w połowie czerwca.