Pierwsi skorzystali emeryci w Świnoujściu. Tutaj seniorzy dostali od Urzędu Miejskiego kasę na badania. Po 500 zł. Tym śladem poszło Trójmiasto. A Pabianice? Czy prezydent Grzegorz Mackiewicz się na to zgodzi?
 
Na sesji Rady Miejskiej w Pabianicach radny Krzysztof Rąkowski złożył interpelację w sprawie uruchomienia programu Pabianicki Senior. Rąkowski chce, by od przyszłego roku każdy emeryt lub rencista po 65. roku życia dostawał co roku bon na 200 zł.
 
"Z przeznaczeniem na świadczenia i usługi wykonywane przez podmioty miejskie, np. MOK, MOSiR, PCM itp. W przyszłości program może zostać rozszerzony o inne podmioty i instytucje np. partnerów Karty Pabianiczanina" - wyjaśnia w interpelacji. - Program powinien wspierać pabianickich seniorów poprzez ułatwienie dostępu do różnego rodzaju usług, np. leczniczych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych czy też ułatwienie dostępu do instytucji kultury i sportu. Uczestnicy programu (np. w powiązaniu z już funkcjonującymi Kartami Seniora i Pabianiczanina) otrzymywaliby corocznie bon o wartości co najmniej 200 zł".