- Do grupy przyjmujemy młodzież od 16. roku życia, nie mamy górnej granicy wiekowej – mówi Agnieszka Jaksa z „Agrafki”. - Ważnym elementem są szkolenia, które przygotowują wolontariusza do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, są też warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy nad swoimi emocjami.

Chętni wolontariusze po rozmowie wstępnej rozpoczną szkolenia i okres próbny (trwa od miesiąca do trzech). Po okresie próbnym wspólnie podejmowana jest decyzja włączenia się w działania grupy. Wolontariusz deklaruje chęć uczestnictwa w wybranym resorcie: Akcje. OEU czyli Ośrodek Edukacji Uzupełniającej, Projekty, Artystyczny i resort wsparcia w tym Przedszkolaczki Mądraczki, GRAMP, czyli Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży, Seniorita, czyli współpraca z seniorami oraz WTZ, czyli praca z niepełnosprawnymi z Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Osoby, które chcą pomagać, proszone są o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: agrafka@onet.eu