Osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie, mogą znaleźć schronienie w Porszewicach. W budynku Orląt (należącym do placówki opiekuńczo-wychowawczej) przygotowane zostaną dla nich dwa mieszkania. Kolejne dwa są w placówce.

W tym roku zakończył się remont w Orlętach. To budynek, który kiedyś należał do szkoły podstawowej. Od 1999 roku zarządza nim Starostwo Powiatowe. W budynku mieszkają byli nauczyciele szkoły i wychowawcy z tzw. „domu dziecka”.

W budynku wolne są dwa mieszkania, które będą przeznaczone dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na potrzeby ofiar przemocy domowej.