Przed nami trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Jeśli jesteś mieszkańcem Pabianic i w tym roku ukończysz co najmniej 16 lat, możesz zgłosić swój pomysł, poprzeć pomysły znajomych, a w dalszym etapie wybrać zwycięskie zadania w drodze głosowania. Do rozdysponowania jest milion złotych, a maksymalna kwota przeznaczona na realizację pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł brutto. W tym roku, na wniosek mieszkańców, propozycje zadań mogą dotyczyć również nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych, np. schroniska, szkół czy przedszkoli, pod warunkiem że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zaproponowane zasady korzystania zostaną zaakceptowane przez właściciela terenu (prezydenta miasta Pabianic) oraz dysponenta terenu (kierownika jednostki).

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 13 czerwca do 17 lipca. Jeśli masz pomysł, ale nie wiesz jak zabrać się do pisania projektu, odwiedź punkt konsultacyjny i dowiedz się więcej. Najbliższa okazja to Dni Pabianic, 11 czerwca (niedziela) w godzinach 14.30-17.00. Stoisko będzie rozlokowane codziennie w innym miejscu (m.in. biblioteki, osiedlowe domy kultury, Centrum Seniora, Lewityn, szpital) tak, aby umożliwić mieszkańcom z różnych części miasta swobodny dostęp do informacji. Szczegółowy harmonogram już wkrótce pojawi się na stronie: budzet.um.pabianice.pl

Formularz zadania będzie można wypełnić elektronicznie na stronie: budzet.um.pabianice.pl. Przy tej formie zgłoszenia załączniki należy zeskanować i wgrać na serwer w momencie zgłaszania zadania lub dostarczyć do wydziału w ciągu 5 dni od daty zarejestrowania formularza w systemie. Formularze tradycyjne będą dostępne w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33, pok. nr 13 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie UM przy ul. Zamkowej 16. Formularz razem z listą poparcia należy złożyć w wydziale do 17 lipca. Lista projektów przyjętych i odrzuconych będzie znana do końca sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 3-16 października, a ostateczną listę zadań zakwalifikowanych do realizacji w przyszłym roku poznamy do 20 października.