Ta ulica ma już nowego patrona. Zamiast Samuela Jaszuńskiego, będzie nim gen. Aleksander Arkuszyński ps. Maj. Tak zdecydowali na dzisiejszej sesji radni miejscy.

- Kim był generał Arkuszyński, nikomu chyba nie muszę wyjaśniać - stwierdził przewodniczący Andrzej Żeligowski, który zgłosił tę propozycję.

To realizacja interpelacji radnych Krzysztofa Rąkowskiego i Krzysztofa Hilego, którzy w kwietniu 2016 r. zaproponowali, by uhonorować w ten sposób gen.Arkuszyńskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Propozycji z sali nie zgłoszono. Nie było też dyskusji nad tą kandydaturą. Podczas głosowania radni byli jednomyślni. „Za” podniosło się 18 rąk - wszyscy obecni radni.

Uchwała Rady Miejskiej zacznie obowiązywać za dwa tygodnie. Wtedy też pojawią się nowe tabliczki.Tak radni „rozprawili się” z komunistycznym patronem ulicy.
Gdyby tego nie zrobili do 4 września, wojewoda sam nadałby nową nazwę ulicy w Pabianicach, zgodnie z prawem.

Nazwa ulicy na Młodzieniaszku zmieni się po 70 latach. Jaszuński nie przeszedł weryfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.Ulica zmienia patrona po raz trzeci. Od 1927 do 1947 r. nazywała się ul. Jakuba. W 1947 r. została ul. Jaszuńskiego (1902-1938) - językoznawcy, publicysty i działacza komunistycznego, uczestnika wojny domowej w Hiszpanii. Działacza najbardziej lewicowej frakcji OMS „Życie”, członka Komitetu Okręgowego (KO) Związku Młodzieży Komunistycznej, od 1925 członka KPP.

Kim był gen. Arkuszyński

Generał Aleksander Arkuszyński ps. Maj urodził się w Dąbrowie. W kampanii wrześniowej walczył w 18. pułku piechoty jako podchorąży. W styczniu 1940 roku w szeregach Związku Walki Zbrojnej, jako komendant placówki w gminie Radonia prowadził działalność sabotażowo-dywersyjną. Od lipca 1943 r. w oddziałach partyzanckich, najpierw jako zastępca dowódcy pierwszego w Okręgu Łódź oddziału „Trojan-Wicher”, a następnie jako samodzielny dowódca oddziału „Grom”. W grudniu 1943 r. awansował do stopnia podporucznika i został odznaczony Krzyżem Walecznych. Był to pierwszy awans i pierwsze odznaczenie nadane w Kedywie Okręgu Łódź. W lipcu 1944 r. w ramach operacji Burza dowodzony przez niego oddział wszedł jako pluton w skład 25 pp AK. Podporucznik Maj przebył cały szlak bojowy tego pułku, który przez 4 miesiące walczył na zapleczu frontu wschodniego, wykazując niezwykłą bojowość i odwagę. Maj po raz drugi odznaczony został Krzyżem Walecznych i otrzymał awans na stopień porucznika. Po wkroczeniu wojsk sowieckich zmuszony jest do ukrywania się. Wchodzi w szeregi Ruchu Oporu AK, dowodząc nowo utworzonym oddziałem Zryw.
W czerwcu 1945 roku dokonał brawurowej akcji na więzienie UB w Pabianicach, uwalniając aresztowanych AK-owców. We wrześniu tego roku w wyniku decyzji dowództwa ujawnił się w Łodzi z liczną grupą żołnierzy AK. Rozpoczął studia i założył rodzinę. W 1949 roku został aresztowany. Po blisko trzyletnim okrutnym śledztwie i procesie został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Łodzi. Ukończył studia na PŁ (inżynier chemii spożywczej). Współorganizator Światowego Związku Żołnierzy AK w Okręgu Łódź i prezes honorowy środowiska 25 pp AK oraz członek zarządu KWP i ZWP Okresu Stalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). W maju 2008 roku prezydent mianował go do stopnia generała. W 2008 r. Arkuszyński został też Honorowym Obywatelem Pabianic. Zmarł w 2016 roku.