Kończą się prace wodociągowe na ul. Grota-Roweckiego. Jeden pas jezdni w kierunku pływalni jest zablokowany. 

Wszystko dlatego, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji buduje tam przyłącze. Prace mają się zakończyć w sobotę. Firma, która wykonuje roboty na zlecenie ZWiK-u, ma odtworzyć nawierzchnię ulicy.