W ostatnich dniach do Referatu Działalności Gospodarczej zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali pismo z wezwaniem do dokonania odpłatnego (za kwotę 115 zł) wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców.
Nadawcą pism jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61.
Pismo wygląda na urzędowe, z powołaniem się na przepisy rozmaitych ustaw. Wynika też z niego, że dokonanie opłaty jest obowiązkowe.
- Ostrzegamy przedsiębiorców przed perfidną próbą wyłudzenia od nich pieniędzy - mówi Maciej Wlazłowicz z Urzędu Miejskiego. - Nie istnieje żaden prawny obowiązek zamieszczenia swojego wpisu w Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców.

Więcej informacji na stronach
http://www.krpip.pl/informacje.php
http://www.stat.gov.pl/cps/rde,
http://kontakt24.tvn.pl/artykul,krajowy-rejestr-pracownikow-i-pracodawcow-z-grudziadza,113591.html