Dokładnie 534.237 zł netto Urząd Miejski przeznaczy na wypłatę trzynastych pensji. Do pracowników administracji trafi 464.227 zł, a do Straży Miejskiej 70.009 zł.

- Trzynasta pensja prezydenta Grzegorza Mackiewicza wyniosła 8.719 zł, wiceprezydent Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek 6.932 zł netto – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje każdemu, kto przepracował co najmniej sześć miesięcy w danym roku kalendarzowym. Obowiązkowo otrzymują je wszyscy pracownicy jednostek sfery budżetowej

- Wypłaty w UM już nastąpiły, w innych jednostkach są realizowane – dodaje rzeczniczka.