Minister spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości. Na liście nazw, które niebawem znikną, są miejscowości z naszego powiatu.

Co się zmieni? Zlikwidowane zostaną nazwy Pawlikowice Pierwsze i Pawlikowice Drugie. Obie te miejscowości zostaną potraktowane jako jedna: Pawlikowice. 

Podobnie będzie z Szynkielewami: Pierwszym, Drugim i Trzecim.

Rozporządzenia ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.