- Na początku sierpnia przystąpiliśmy do projektu „Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego” – informuje Renata Andziak, pełnomocnik ds. realizacji projektów i rozwoju.

Przez 17 miesięcy, bo aż do końca 2018 roku, zostanie przebadanych 256 pacjentów z naszego województwa. Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób powyżej 50. roku życia. Do pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci, którym lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

O ostatecznej kwalifikacji zdecyduje lekarz - na podstawie przeprowadzonej próby wysiłkowej i badania ekg.

Program dla każdego pacjenta będzie się składał z 8 sesji psychoedukacyjnych, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa oraz z 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem.

Dodatkowo pacjent będzie miał możliwość odbycia 2 indywidualnych konsultacji z psychologiem i 2 indywidualnych konsultacji z dietetykiem.

Świadczenia w ramach programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem.

- Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 30 proc. uczestników projektu, czyli pacjentów kardiologicznych, tak, aby mogli podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową – wyjaśnia cele projektu Renata Andziak.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 483.715,01 zł.

Przyjmowanie wniosków do projektu "Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego", realizowanego w Pabianickim Centrum Medycznym, odbywa się w sekretariacie Zakładu Rehabilitacji na I piętrze, pokój 151 B, tel. (42) 22-53-823 oraz w Oddziałe Rehabilitacyjnym na IV piętrze w gabinecie pielęgniarki oddziałowej p. 434 A , tel. (42) 22-53-728.