Przez ostatni rok pabianickim hufcem kierowała Dorota Lauer-Tomecka. Kadencja druhny Doroty miała trwać 3 lata. W niedzielę harcerze zebrali się, by wybrać jej następcę. Wygrała pwd. Sylwia Urbańska. To ona będzie szefową hufca przez najbliższe 2 lata. 

W zjeździe uczestniczył naczelnik ZHP, Krzysztof Budziński. Wręczył pabianickim harcerzom podziękowania za zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych po nawałnicy w Rytlu. Nagrodzeni zostali cykliści, którzy najbardziej pomogli hufcowi w kręceniu kilometrów w konkursie Lotto. 

Odznaczonych  tytułem Instruktora Roku zostało 23 harcerzy, a kolejnych 3 Harcerską Odznaką Honorową „Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice”.

Nowej komendantce w pracy będą pomagać: pwd. Krzysztof Baj – zastępca ds. kwatermistrzowskich, pwd. Maciej Tomaszewski – zastępca ds. organizacyjnych, Aleksandra Jakubowska, HO – skarbnik, pwd. Jan Kisielewicz – członek ds. programu i pracy z kadrą, pwd. Marcin Ciemnoczołowski – członek ds. kwatermistrzowskich, phm. Anna Mikołajczyk – członek ds. HAL, pwd. Przemysław Lichota – członek ds. HAL, pwd. Milena Sysio – członek ds. promocji i wizerunku, pwd. Stanisław Czarnecki – członek ds. Retmanatu Drużyn Wodnych.

Sylwia Urbańska to wieloletnia harcerka.