Od rana trwały roboty na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego i Bugaj. To rekonstrukcja studni na kanalizacji sanitarnej. Wcześniej teren w tym miejscu się zapadał.

- Do naprawy zostanie zużyta ok. 1 tona specjalistycznego materiału na bazie cementu i żywic. Według informacji przekazanej mi przez wykonawcę, roboty powinny się zakończyć około godziny 18.00 – mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.
Ruch w tym miejscu odbywał się normalnie, ale kierowcy musieli zachować tu szczególną ostrożność.