Pabianice podskoczyły w rankingu zamożności samorządów, który co roku publikuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Znalazły się na 196. miejscu wśród miast powiatowych z dochodem 2.431,27 zł na mieszkańca (dane dotyczą 2015 r.).

- To wyższa pozycja niż przed rokiem, kiedy byliśmy na 201. miejscu i najwyższa od 2004 roku – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Zestawienie obejmuje 267 miast powiatowych, na pierwszym miejscu znalazły się Polkowice, na ostatnim Chełmno. Na 314 powiatów pabianicki znalazł się na 265. miejscu z dochodem 544,59 zł na mieszkańca. Gorzej jednak w rankingu wypada województwo. Na 16 województw łódzkie jest na 14. miejscu z dochodem 193,21 zł na mieszkańca.

---------------------

Autorzy rankingu wyjaśniają metodę liczenia: „Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. Tak jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej”.