kalendarz

sobota
24 lutego

Macieja i Bogusza


newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymuj najnowsze wiadomości jako pierwszy!

email:

reklama


logowanie

login:
hasło:
Loguj automatycznie

Jesteś nowym użytkownikiem i chcesz się zarejestrować? Przejdź na forum i wybierz opcję Rejestracja

Miejski Zakład Pogrzebowy

profil Zakłady pogrzebowe
adres ul. Kilińskiego 59, 95-200 Pabianice
godziny otwarcia s:65:"8.00-16.00/8.00-16.00/8.00-16.00/8.00-16.00/8.00-16.00/8.00-14.00";
telefon 42-215-12-60
fax 42-212-12-60
telefon 607-031-100 (dyżur całodobowy/ przewóz do chłodni)
e-mail biuro@mzppabianice.pl
telefon 607-031-100 całodobowy
www http://mzppabianice.pl/
pokaż

Opis

www.mzppabianice.pl

Cmentarz Komunalny otwarty w godzinach:
- 7.00-21.00 w okresie letnim
- 7.00-18.00 w okresie zimowym

Sprzedaż kwiatów i zniczy codziennie w godzinach:
- 8.00-19.00 w okresie letnim
- 8.00-17.00 w okresie zimowym

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 76 1050 1461 1000 0023 5334 2427.

 

REGULAMIN CMENTARZA

W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza, prosi się o troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu

§ 1

 1. Właścicielem cmentarza komunalnego w Pabianicach jest Gmina Miejska Pabianice.

 2. Cmentarz jest w zarządzie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego.

 3. Zarząd Miejskiego Zakładu Pogrzebowego dotyczy cmentarza komunalnego oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57 do numeru 63.

 4. Siedziba administratora cmentarza znajduje się w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59.

 5. Godziny urzędowania administracji cmentarza:
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
  w sobotę w godz. 8.00 - 14.00

 

§ 2

 1. Cmentarz jest czynny w godzinach:

 2. 7.00 - 21.00 (w okresie letnim), 7.00 - 18.00 (w okresie zimowym)

 1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

§ 3

 1. Na cmentarzu pobierane są opłaty:

Opłaty dotyczą m.in.:

 • miejsc grzebalnych na 20 lat (grób pojedynczy, grób podwójny),

 • miejsc pod grobowce na 20 lat,

 • przedłużenia opłaty za groby na następne 20 lat,

 • wjazdów samochodami oraz innymi pojazdami.

 • Opłaty pobierane są w biurze Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59.

 • W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

 • Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

 

§ 4

 

 1. Pochowy w mogiłach (placach wykupionych) mogą się odbywać tylko za zgodą osobistą dysponenta placu. W przypadku, gdy pochów był bez pogłębienia – dopiero po dwudziestu latach można chować na miejscu tego pochowu ( z wyłączeniem pochowu w urnach).

Przy pochowie pobierana jest dopłata do 20 lat.

 1. Podczas ceremonii pogrzebowej trumna zostaje wpuszczona do grobu, na grobie ustawiana jest krata, na której układane są kwiaty. Mogiła zostaje zakopana, teren uporządkowany po odejściu rodziny od grobu.

 2. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę uprawnionych do pochowania zwłok na zarządzenie prokuratora lub sądu i za zgodą właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 5

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty (w tym budowy pomników) na cmentarzu.

§ 6

 

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

  • przebywania nieletnich dzieci bez opieki,

  • przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu,

  • palenia papierosów,

  • żebractwa,

  • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

  • niszczenia zieleni,

  • wydeptywania przejść w miejscach nie przeznaczonych na aleje i drogi;

  • dokonywania nasadzeń przy mogile bez uzgodnienia z zarządcą cmentarza,

  • jazdy pojazdami – w tym również jednośladowymi,

  • wprowadzania zwierząt.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

 3. prac kamieniarskich, budowlanych,

 4. prowadzenia działalności handlowej,

 5. ustawiania ławek, płotków (wokół grobów),

 6. wjazdu pojazdami mechanicznymi,

 7. umieszczania reklam.

 8. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane oraz wykładanie „dywaników” wokół grobów wymagają zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora oraz wniesienia stosownych opłat.

Dokumentami wymaganymi przy załatwianiu w/w formalności są:

 • wypełniony plan wraz ze szkicem pomnika wykonanym przez kamieniarza,

 • ostatni (aktualny) kwit cmentarny,

 • dowód osobisty

oraz obecność dysponenta mogiły.

Prace kamieniarzy powinny odbywać się w godzinach:

od poniedziałku do piątku 800 - 1600

soboty 800 - 1400

 

§ 7

 

 1. Gmina Miejska Pabianice i zarządca cmentarza – Miejski Zakład Pogrzebowy nie odpowiadają za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 2. W przypadku naruszenia regulaminu administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 

§ 8

 

Administracja cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dyrektor

Miejskiego Zakładu Pogrzebowego


Lokalizacja

adad

Nasze najnowsze video

Olimpiada przedszkolaków
adfacebook