W lipcu i sierpniu w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży warsztaty literacko-plastyczne „Letnie krajobrazy” odbyły się 9 razy z udziałem 99 osób. Gry planszowe i ruchowe pt. „Zabawy ze słońcem” przeprowadzano 10 razy z udziałem 84 dzieci, a z „Kina w bibliotece” skorzystało 87 osób. Pracownicy biblioteki poprowadzili też lekcję biblioteczną dla 16 dzieci i odbyło się głośne czytanie dla 12 maluchów. Grupa z Przedszkola Miejskiego nr 11 uczestniczyła w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, które było nagrywane przez Telewizję Kraków. Bibliotekę odwiedzili również półkoloniści z Ośrodka Wsparcia Dziennego Junior i bawili się w podchody literackie.

Wakacje w MBP zakończył piknik biblioteczny, podczas którego zabawy prowadzili animatorzy z Teatru Na Co-Dzień. W imprezie uczestniczyło prawie 100 osób.