W Szkole Podstawowej nr 9 zorganizowano drugi i trzeci etap XVI Konkursu Języka Angielskiego „Świstak” dla uczniów klas VI szkół podstawowych gminy Pabianice i gmin sąsiadujących.

Konkurs składał się z 3 części. Etap szkolny odbywał się w szkołach biorących udział w konkursie. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu z języka angielskiego. Laureaci etapu szkolnego przeszli do etapu międzyszkolnego. Tu było już trudniej. Na uczniów czekały aż cztery zadania. Musieli napisać list lub email nawiązujący do codziennych spraw 12-latka, posłuchać ze zrozumieniem tekstu, sprawdzić się w znajomości słówek i gramatyki oraz przeczytać tekst.

Następnie komisja w składzie: Wioletta Różycka-Śpionek – przewodnicząca, Magdalena Brzeska, Agnieszka Wójcik-Grudzińska i Ewa Zimoch wyłoniła grupę 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów. Ta część konkursu miała formę gry komunikacyjnej.

- W tym etapie liczyła się przede wszystkim spontaniczność, umiejętność zachowania się w różnych codziennych sytuacjach, ale także poprawność leksykalna i gramatyczna – wyjaśnia organizatorka konkursu.

Uczniowie odpowiadali na losowane pytania i wykonywali zadania, np. rozmawiali na temat wylosowanej reklamy czy plakatu.

Najlepiej wypadł Krzysztof Wroński z SP 13, który zdobył 86 pkt. Punkt mniej uzyskał laureat drugiej nagrody – Nikodem Słabęcki z SP 9. Trzecie miejsce zajął Marcel Budaj z SP 14 – (83 pkt.), czwarte – Jagoda Wiśniewska z SP 9 (82 pkt.), piąte  – Jan Zawadzki z SP 14 (80 pkt.), szóste – Oliwia Brol z SP 3 (78 pkt.), siódme ex aequo – Jakub Herbrych z SP 13 i Szymon Bojanowski z SP 3 (76 pkt.), ósme miejsce ex aequo - Patryk Pluta z SP 3 i Aleksandra Rydz z SP Wola Zaradzyńska (75 pkt.).

Opiekunami konkursu były nauczycielki – Anna Ozimek i Magdalena Rybka-Woszczak.