Na pierwszym miejscu wśród chłopców byli reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku: Kamil Jurowski, Piotr Zalas, Stanisław Woszkowski (opiekun drużyny Mariusz Świrniak). Kolejne miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa nr 16, Gimnazjum w Dłutowie i Gimnazjum a’ Paulo.

Najlepsze wśród dziewczynek były przedstawicielki Gim. a’ Paulo. Pod opieką Mariana Korusa zagrały w składzie: Oliwia Bednarska, Olga Pietrzak, Ida Wojtczak.

Na drugim miejscu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku, a na trzecim – Szkoła Podstawowa nr 2.