Aleksandra i Izabela Świtoniak zajęły I miejsce. II miejsce zdobyła Róża Paszkiewicz.

Opiekunem grupy był Andrzej Pasiński.

Były to eliminacje wojewódzkie XXV edycji ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.