Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności: taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja… – wymieniają organizatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury.

Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
- Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w prezentacji własnego świata barw i form plastycznych – dodają.

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 5. do 19. roku życia. Prace (maks. w formacie A3) powinny być wykonane w technice płaskiej: rysunek, malarstwo, grafika. Z tyłu pracy należy nakleić kartę informacyjną, którą można pobrać ze strony www.mdk-pabianice.pl.
Prace trzeba dostarczyć do 12 maja na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.