Krzysztof Habura Starosta Pabianicki wraz z Ireną Grendą członkiem Zarządu Powiatu Pabianickiego   zachęcają do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu pabianickiego.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaka ma zostać przekazana danej organizacji.

W przypadku przekazywania 1% na rzecz jednostki terenowej stowarzyszenia ogólnopolskiego np. koła, oddziału należy jako „Cel szczegółowy” wpisać nazwę jednostki terenowej z siedzibą w powiecie pabianickim.


Przyznając 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu pabianickiego przyczyniamy się do wspierania lokalnych inicjatyw i rozwoju naszego regionu.
Organizacje pozarządowe są nierozerwalną częścią naszej społeczności. To dzięki pracy i inicjatywie wielu wspaniałych ludzi nasze życie społeczne jest ciekawsze, weselsze i bogatsze.
W powiecie pabianickim działa szereg organizacji, które wspierają, uczą, pomagają, dają alternatywę na spędzanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i twórczy, pozwalają na spełnianie marzeń i pasji, wyciągają rękę do tych, którzy tej pomocy potrzebują. W organizacjach działających na terenie powiatu pabianickiego pracują nasi przyjaciele, sąsiedzi, znajomi - dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu tworzą naszą lepszą przyszłość.

W powiecie pabianickim działają obecnie 29 organizacji, które są uprawnione do skorzystania ze wsparcia w ramach mechanizmu 1%.

Zainteresujmy się organizacjami działającymi obok nas, a przede wszystkim dla Nas!
Pomóżmy - przekazując im 1%!


WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU PABIANICKIEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2016:

(Lista sporządzona w oparciu o wykaz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stan na dzień 06.02.2017 r.)

 

 

Fundacja „Wakacje Marzeń”

Pabianice

KRS 0000272371

Ochotnicza Straż Pożarna - Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim

KRS 0000041907

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle

gm. Dobroń

KRS 0000028654

Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie

gm. Pabianice

KRS 0000157633

Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach

gm. Pabianice

KRS 0000113353

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pabianicach

KRS 0000036204

Stowarzyszenie „Czuję Sercem”

Konstantynów Łódzki

KRS 0000188718

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”

Pabianice

KRS 0000227161

Stowarzyszenie Miłośników Kalwarii Sybiraków

Pabianice

KRS 0000267733

Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach

KRS 0000052354

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze

Pabianice

KRS 0000003793

Zjednoczenie Pabianickie

Pabianice

KRS 0000251324

Stowarzyszenie Abstynentów "Granica"

Pabianice

KRS 0000169770

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Konstantynowie Łódzkim

KRS 0000402779

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Konstantynów Łódzki

KRS 0000171789

Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego

cel szczegółowy: Hufiec Pabianice

KRS 0000283814

Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter

cel szczegółowy: LOK Walter Pabianice

KRS 0000086818

Polski Związek Filatelistów Koło Pabianice-Miasto

cel szczegółowy: Koło Pabianice

KRS 0000201405

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach

cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach

KRS 0000087884

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach

cel szczegółowy: Koło w Pabianicach

KRS 0000113420

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Pabianicach

cel szczegółowy: Koło w Pabianicach

KRS 0000069581

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach

cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach

KRS 0000225587

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Pabianicach

cel szczegółowy: Koło Powiatowe w Pabianicach

KRS 0000106108

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach

cel szczegółowy: Oddział Powiatowy w Pabianicach

KRS 0000116212

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny                           w Pabianicach

cel szczegółowy: Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach

KRS 0000041349

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

cel szczegółowy: Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

KRS 0000041349

Związek Sybiraków Koło w Pabianicach

cel szczegółowy: Koło w Pabianicach

KRS 0000053657

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym Oddział Pabianice

cel szczegółowy: Oddział Pabianice

KRS

0000090027

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa - Pabianice

cel szczegółowy: AIC Pabianice

KRS

0000175353