Lista darczyńców, którzy dokonali wpłat darowizn dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.

Nr

Nazwa podmiotu

 

1

Lumileds Poland S.A. w Pabianicach

 

2

Jantoń Sp. Akcyjna, Sp. Komandytowa

 

3

Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A w Pabianicach

 

4

Miejski Zakład Komunikacyjny  Sp. z o.o. w Pabianicach

5

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

6

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Pabianicach

 

7

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pabianicach

8

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach

9

Stowarzyszenie „Blok Samorządowy Razem”

 

10

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

 

11

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, koło w Pabianicach

12

Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo –  Pożyczkowe Pa-Co- Bank w Pabianicach

13

Pabianicki Klub Sportów Wodnych w Pabianicach

 

14

NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach

15

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

16

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wincentego A’Paulo w Pabianicach

17

Gimnazjum nr 1 w Pabianicach

 

18

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach

19

Barbara i Bogdan Piotrowscy

 

20

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Pabianicach

21

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

 

Łączna kwota darowizn: 5570,00 zł