Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o naborze wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody i wyróżnienia przeznaczone są dla osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

Uchwała wraz z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień oraz wnioskami dostępna jest na stronie

www.powiat.pabianice.pl

w zakładce DLA MIESZKAŃCA – SPORT – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE.


Wnioski należy składać w punkcie informacji w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie do 30 września 2017 r.