24 marca w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach został uroczyście otworzony szkolny ośrodek egzaminacyjny w zawodzie: higienistka stomatologiczna.

Remont pracowni wraz z przebudową wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych kosztował w sumie  82 989 zł.

W gabinecie, jest fotel dentystyczny i dodatkowo kamera wewnątrzustna. Poza tym są maszyny służące do sterylizacji narzędzi i stanowisko do mycia rąk. Jest też negatoskop, na którym odczytuje się zdjęcia rentgenowskie.

W Zespole Szkół nr 3 dwa lata temu został otworzony kierunek asystentka stomatologiczna. Od tego roku szkolnego jest nowy profil - higienistka stomatologiczna. Nauka trwa tutaj 4 semestry.

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego i Hanna Grącka Dyrektor ZS nr 3. Zaproszonych zostało wiele wyśmienitych gości.

Higienistka stomatologiczna ma o wiele większe uprawnienia niż asystentka. Może pod okiem lekarza wykonywać takie zabiegi, jak lakowanie dzieciom zębów czy usuwanie kamienia.

Dyrektor Hanna Grącka na zakończenie spotkania podziękowała wszystkim, dzięki którym udało się zrobić i urządzić gabinet.