Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza osoby po 29. roku życia zarejestrowane jako bezrobotne i jednocześnie należące do następujących grup:

 • po 50. roku życia
 • kobiety,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami

 do składania zgłoszeń do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

Oferta obejmuje:

 • szkolenie z przedsiębiorczości,
 •  pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
 • 23 100 zł na start firmy.

Rekrutacja będzie trwała do 29.09.2017 r., przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:

 • od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (10 osób),
 • od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).

  Formularze są przyjmowane w pok. 217 (bud. B, II piętro) - tel. 42 22 54 284.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne - zapisy pod nr tel. 42 22 54 284 oraz w siedzibie urzędu, ul. Waryńskiego 11,  w pok. 217 (bud. B, II piętro).