Bohaterce spektaklu obmierzła szara rzeczywistość z niedoceniającym jej mężem i córką, która widzi w matce tylko gospodynię. Shirley ma odwagę, by zmienić swoje życie i pokazać światu, że jest kobietą ze swoimi tęsknotami, marzeniami i potrzebami, zyskując równocześnie szacunek do samej siebie. Zaspokaja ciekawość do innego życia, odzyskuje radość i młodość.

Sztuka zachęca do przemyśleń i wzbudza pozytywne nastawienie do życia.