Wyniki styczniowego turnieju szachów błyskawicznych (5 min.): 1.-2. Tadeusz Feliksiński i Grzegorz Sobański po 5,5 pkt., 3.-4. Jerzy Rzepkowski i Tadeusz Woźniak po 5 pkt.