Młodzi aktorzy pod opieką Aleksandry Kaczmarek i Tomasza  Kozioła zaprezentowali piosenki i skecze z „Kabaretu Starszych Panów”. Spotkanie z klasyką kabaretu pt. „Koniec lata...” bardzo się seniorom podobało.
Po zakończonym spotkaniu kabaretowym był poczęstunek i wieczorek taneczny, na którym seniorzy po raz kolejny pokazali, że bawić można się w każdym wieku.