Będzie to ogólnopolski zjazd integracyjno-warsztatowy aktywistek i aktywistów ruchu społecznego Dziewuchy Dziewuchom. Ruch powstał w kwietniu 2016 roku, jako odpowiedź na próbę zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Dziewuchy organizowały marsze i protesty w wielu miastach Polski, są sygnatariuszkami Komitetu Ratujmy Kobiety 2017 i aktywnie uczestniczą w zbieraniu podpisów. Zorganizowały też ogólnopolską akcję Krąg Ciszy – Solidarnie przeciw gwałtom.

Co zaplanowano na forum?

30 września w godz. 9.30-16.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Łódź, ul. Narutowicza 34) odbędą się 3 otwarte sesje plenarne. Wezmą w nich udział opiniotwórcze publicystki, kierownictwo wyższego szczebla organizacji pozarządowych oraz działacze polityczni.

Pierwsza sesja jest prezentacją grup działaczek z różnych regionów Polski. Później zaplanowano znaną już w Łodzi Mównicę Feministyczną. Część otwartą zakończy panel dyskusyjny „Działalność społeczna - rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce” z udziałem m.in. dr Małgorzaty Tkacz-Janik (Kongres Kobiet, Partia Zieloni) i Bohdana Pękackiego (dyrektor programowy fundacji Greenpeace Polska). Panel poprowadzi Agata Urbanik, prezeska fundacji Pole Dialogu i członkini zarządu stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 

 

 

Program:

Sobota, 30 września:

 

I.  9.30-11.00 - Otwarcie I Forum Dziewuchy Dziewuchom

Sesja plenarna: „Dziewuchy Dziewuchom - kim jesteśmy? Dziewuchy Dziewuchom jako nowy ruch społeczny” - prezentacja gospodyń forum oraz innych grup regionalnych w Polsce.

II.  11.30-13.30 - Mównica Feministyczna „Feminizm a nowe ruchy społeczne w Polsce”. O współczesnym feminizmie w Polsce. Prelegentkami podczas mównicy będą: Iza Desperak, Anna Nowicka, Elżbieta Korolczuk oraz Agnieszka Graff

III.  14.30-16.00 - panel „Działalność społeczna - rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce”.

W panelu wezmą udział: Małgorzata Tkacz-Janik, Bohdan Pękacki, Ida Mickiewicz-Florczak oraz Katarzyna Mikołajczyk.