W samym powiecie bełchatowskim funkcjonują ponad 32 placówki opieki przedszkolnej. W każdej obok nauczyciela przedszkola pracuje także asystent, który m.in. pilnuje dzieci podczas zabaw, spacerów i wspiera nauczyciela. Jeśli chcecie pracować z dziećmi, to szkoła policealna umożliwia zdobycie uprawnień w rok. Zaletą jest tryb weekendowy, co umożliwia połączenie nauki z pracą zarobkową.

Kto może pracować w przedszkolu lub klubie malucha?

Nauczyciel w przedszkolu często musi spełnić wymóg wykształcenia kierunkowego - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Z drugiej strony do pracy w różnorodnych placówkach opiekuńczych jako asystent nauczyciela przedszkola lub opiekun wystarczy roczna szkoła policealna. Istotą tego stanowiska jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.

Jak mówią sami absolwenci: "Bardzo kocham dzieci i od kiedy pamiętam, chciałam się nimi zajmować w swojej przyszłej pracy. Dlatego po ukończeniu liceum zdecydowałam się, że zostanę asystentem nauczyciela przedszkola. Moja praca polega na opiekowaniu się przedszkolakami m.in. podczas zabawy i spacerów oraz na pomaganiu nauczycielowi przedszkolnemu w zajmowaniu się dziećmi" - Ilona, asystent nauczyciela przedszkola po rocznym kierunku w szkole TEB Edukacja.

Po ukończeniu rocznego kierunku absolwent otrzymuje dokument o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej, dyplom szkoły policealnej i referencje zawodowe dla najlepszych. Dodatkowo w TEB Edukacja realizowany jest kurs języka migowego w wymiarze 45 h gratis.

Interesuje Cię nauka w zawodzie. Więcej znajdziesz tu: KLIKNIJ