Smog już zaatakował

Wczoraj brudne, śmierdzące powietrze wisiało nad miastem. Dziś także utrzymuje się smog

utworzono: 2017-11-17 09:49:33
ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 14:25:16
autor:

W ubiegłym roku mieliśmy ogromny problem ze smogiem. W tym sezonie grzewczym kłopot powrócił. Wczoraj (w czwartek) wieczorem zanotowano przekroczenie norm dla pyłu PM 10. Jego stężenie wyniosło 184 proc. 

Dziś od rana jest trochę lepiej, bo przekroczenie normy nie było tak duże (134 proc.)

****

Miasto przystąpiło do wojewódzkiego programu walki ze smogiem. 

- Rok temu ten problem bardzo dotkliwie dał się odczuć - mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz. 

Uchwała, którą przyjął sejmik województwa, nakłada obowiązki na samorząd, ale też na przedsiębiorców i osoby fizyczne. Dlatego w obecnym sezonie grzewczym surowo będzie karane wypalanie śmieci. W ubiegłym roku w naszym mieście pabianiczanie zgłosili 362 przypadki, w których podejrzewali wypalanie odpadów. Blisko połowa z nich się potwierdziła. Do tej pory jednak strażnicy raczej pouczali i informowali mieszkańców, czym wolno palić w piecu, a czym nie. Teraz ma się to zmienić. Za palenie śmieciami posypią się mandaty. 

- Zobligowałem strażników miejskich do bardziej rygorystycznej walki z tym problemem - dodaje prezydent. 

Aby strażnicy mogli działać w tym temacie skutecznie, zwiększy się liczba patroli. Zamiast 4 strażników uprawnionych do kontroli, jest już ich 10. 

W ubiegłym tygodniu już 2 razy strażnicy ukarali osoby, które paliły w piecu ścinkami krawieckimi. 

Obostrzenia dotkną też tych, którzy palą miałem. Całkowity zakaz stosowania tego opału oraz mieszanek zawierających węgiel brunatny będzie obowiązywał już od maja 2018 roku. Za korzystanie z tego opału strażnicy mogą nałożyć mandaty (od 20 do 500 zł) lub skierować sprawę do sądu. Tam kara może sięgnąć już 5.000 zł. 
Komentarze do artykułu: Smog już zaatakował

Nasi internauci napisali 9 komentarzy

Jeśli chcesz dodać komentarz, musisz się zalogować.

Kliknij tutaj

ceec
komentarz dodano: 2017-11-17 22:14:08
z IP: 46.112.191.*
U mnie w centrum Miasta nie widziałem żadnych służb, które zadbały by o czystość powietrza, brak też jakichkolwiek informacji z Tym związanych, więc odbieram to jak zwykły polityczny chwyt, żeby zaistnieć. Będzie Alarm i syrena uznam, że to ważne, nie to piszcie sobie co chcecie, ja muszę iść do pracy każdego dnia, trzeba za coś żyć.
neostrada
komentarz dodano: 2017-11-17 18:41:11
z IP: 83.29.91.*
A ten pseudo "dziennikarzyna" ŻP z uporem maniaka swoje na temat miału !, więc niech ten nieuk przeczyta "Sezon grzew­czy 2016/2017 prze­cho­dzi do histo­rii jako ostatni, w któ­rym można było swo­bod­nie spa­lać muł i flot. Nawet jeśli nadal te paliwa będą w sprze­daży lub są w piw­nicy, to uchwały anty­smo­gowe wpro­wa­dzają zakaz spa­la­nia mułu i flotu. Spa­la­nie mułu i flotu będzie się wią­zało z kon­se­kwen­cjami takimi jak spa­la­nie innych nie­bez­piecz­nych odpa­dów – w razie kon­troli man­dat 50-500zł, któ­rego możesz nie przy­jąć, wtedy sprawa leci do sądu i grzywna może wynieść już do 5000zł. ( i tutaj ekspert ŻP od węgla wiedział gdzie dzwonią, ale nie wie w którym kościele
Muł węglowy to naj­gor­szy syf z syfu. Nie cho­dzi nawet o dużą zawar­tość popiołu, ale o to, że w tej naj­drob­niej­szej frak­cji kopal­nia­nego odpadu gro­ma­dzi się hur­towo to, co naj­gor­sze: rtęć, chlor i siarka, jed­nym sło­wem: paląc mułem obsie­wasz sobie podwórko meta­lami cięż­kimi w dużych daw­kach, co ma bar­dzo, bar­dzo zły wpływ na twoje zdro­wie, ale w szcze­gól­no­ści na roz­wój two­ich dzieci!
Róż­nica mię­dzy mułem lub flo­tem a mia­łem węglo­wym jest zasad­ni­cza, choć może być nie­oczy­wi­sta gdy się jed­nego i dru­giego na oczy nie widziało jak nasz ekspert. Nawet poważne media mają z tym pro­blem m. in. ŻP :).
O ile zgod­nie z prawdą odpa­dem węglo­wym można nazwać muł, to już abso­lutną nie­kom­pe­ten­cją lub celową dez­in­for­ma­cją, tak jest w wypadku ŻP i pracownika tej gazety jest tytu­ło­wa­nie tak miału. Miał sta­nowi zna­ko­mitą więk­szość wydo­by­wa­nego spod ziemi węgla. Para­me­trami dalece prze­wyż­sza muł węglowy. O ile nie ist­nieją kotły na muł węglowy, jest mnó­stwo kotłów mia­ło­wych, zarówno ręcz­nych jak i auto­ma­tycz­nych. Czy­sto spa­lany miał emi­tuje wię­cej zanie­czysz­czeń niż czy­sto spa­lane lep­sze węgle (przez wyż­szą zawar­tość popiołu), ale zara­zem o wiele mniej niż dobry węgiel źle spa­lany. Wśród kotłów osią­ga­ją­cych naj­wyż­sze obec­nie wymogi czy­sto­ści spa­lin (5. klasa) są kotły spa­la­jące miał węglowy."...skorzystałem ze źródła "czysteogrzewanie" dostępne dla wszystkich nawet dla tych średnio rozgarniętych...,
czym innym jest spalanie śmieci, plastyku, mebli bo to jest główny problem smogu, a głównymi dostarczycielami tego "paliwa" są uliczne wystawki, śmietniki blokowe inaczej mówiąc CI NIEZDOWOLENI :)))...
zniesmaczonypab
komentarz dodano: 2017-11-17 18:10:51
z IP: 89.64.57.*
Jednak się pomyliłem co do V-ce.
Obecnie od kilku lat mamy tylko jedną porę roku w naszym kraju (chłodną).
Piszesz dalej "kiedyś nad ranem ...latem...palił" Było chłodno to palił , sory taki mamy klimat.
Tomek45
komentarz dodano: 2017-11-17 18:02:30
z IP: 83.29.88.*
Ja bym nawet diabła poprosił o pomoc, aby poprawić to nasze powietrze w chłodnych porach roku (choć nie tylko, bo latem już też kiedyś nad ranem dzwoniłem do SM, gdyż jacyś "oszczędni" wypalali jakieś plastikowe śmieci i obudził mnie duszący smród).
zniesmaczonypab
komentarz dodano: 2017-11-17 17:33:56
z IP: 89.64.57.*
@T-45
Byłbyś godnym v-ce!
Tomek45
komentarz dodano: 2017-11-17 17:31:38
z IP: 83.29.88.*
Tutaj łagodna perswazja NIC już nie pomoże! Prezydent niech już nic nie obiecuje, tylko weźmie Straż Miejską "na dywanik", aby wzięła się na serio do roboty. Ręczę, że nawet te niewielkie mandaty, które przewiduje obecne prawo, też by sporo zmieniły w klimacie naszego miasta.
zniesmaczonypab
komentarz dodano: 2017-11-17 16:47:55
z IP: 89.64.57.*
Dla każdego gospodarstwa domowego oczyszczacz powietrza bez filtrów...To będzie moja myśl przewodnia w przyszłej kampanii na PMP!
TKM
komentarz dodano: 2017-11-17 15:14:20
z IP: 31.183.143.*
Racja !
Wczoraj wieczorem z tego smogu, tak śmierdziało, że nie było czym oddychać ! Ale widać decydenci miasta mają mieszkańców gdzieś ! Inna sprawa, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień. I jest to problem w całej Polsce - brak rozwiązań systemowych !
morawskibr
komentarz dodano: 2017-11-17 15:09:08
z IP: 159.205.139.*
Mniej gadać, więcej robić. Obecnie jest bardzo, bardzo źle.
ad
Nasze najnowsze video

Olimpiada przedszkolaków
adfacebook