Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 46/2019

70. lat Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych

POWRÓT 
żeglarze

70. lat Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych (foto: K. Giedrojć)

żeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarzeżeglarze
ad