Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2020

300.000 zł dla strażaków z OSP

POWRÓT 
Po podpisaniu umowy goście oglądali sprzęt, jaki ma OSP w Dobroniu

Po podpisaniu umowy goście oglądali sprzęt, jaki ma OSP w Dobroniu (foto: Kamińska Renata)

Po podpisaniu umowy goście oglądali sprzęt, jaki ma OSP w Dobroniu