Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 2/2022

320 dzieciaków na zawodach sportowych

POWRÓT 
w Powiatowej Hali Sportowej odbyły się mistrzostwa powiatu w konkursie „Gry i zabawy” Życie Pabianic

W Powiatowej Hali Sportowej odbyły się mistrzostwa powiatu w konkursie „Gry i zabawy” (foto: MDK)

w Powiatowej Hali Sportowej odbyły się mistrzostwa powiatu w konkursie „Gry i zabawy” Życie Pabianic320 dzieciaków na zawodach sportowych320 dzieciaków na zawodach sportowych320 dzieciaków na zawodach sportowych320 dzieciaków na zawodach sportowych
ad
ad