Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 31/2020
ad

Ale kino!

POWRÓT 
- Żeby napisać dobry film, czasami trzeba posłużyć się prowokacją - mówi Krzysztof Skudziński-Krist

- Żeby napisać dobry film, czasami trzeba posłużyć się prowokacją - mówi Krzysztof Skudziński-Krist (foto: Kałużny Tomasz)

- Żeby napisać dobry film, czasami trzeba posłużyć się prowokacją - mówi Krzysztof Skudziński-Krist