Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 19/2021

Bohater z wyrokiem śmierci - Zygmunt Janke „Walter”, komendant Armii Krajowej

POWRÓT 
Generał Zygmunt Walter Janke z Pabianic

„Walter” siedział w celi kryminalistów. Jednego zbira uczył pisać, mokrym palcem po betonie. Żeby więźniowie za szybko nie zdechli, raz dziennie dostawali zupę z pastewnych buraków. (foto: arch.)

Generał Zygmunt Walter Janke z Pabianic
ad