Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 31/2020

Cenzor nie do obalenia

POWRÓT 
Radni prawicy uważają, że Mencwal cenzuruje ich wypowiedzi. Dopuszcza do głosu tylko tych, którzy mówią po jego myśli. W tym meczu cenzor znów wygrał

Radni prawicy uważają, że Mencwal cenzuruje ich wypowiedzi. Dopuszcza do głosu tylko tych, którzy mówią po jego myśli. W tym meczu cenzor znów wygrał (foto: Kałużny Tomasz)

Radni prawicy uważają, że Mencwal cenzuruje ich wypowiedzi. Dopuszcza do głosu tylko tych, którzy mówią po jego myśli. W tym meczu cenzor znów wygrał