Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 37/2021

Gdy leniwy dozorca kazał się tytułować „naczelnikiem podwórka”. Rzecz o „Drzymale” z Pabianic

POWRÓT 
bezrobotni z Pabianic

Zanim na krańcu Pabianic zbudowano baraki dla biedoty i bezrobotnych, każdy musiał sobie radzić jak umiał. W takich wozach mieszkały po 2-3 rodziny. (foto: arch.)

bezrobotni z Pabianic
ad
ad