Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 48/2020

Już chorowałeś? Możesz pomóc innym chorym – apel krwiodawców z Zakładu Energetyki Cieplnej

POWRÓT 
Krwiodawcy z Pabianic pomagają chorym

Osocze ozdrowieńców to bezcenny lek dla tych, którzy ciężko chorują na COVID-19 (foto: archiwum)

Krwiodawcy z Pabianic pomagają chorym
ad