Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 31/2020

Kulturysta, co wiersze pisze

POWRÓT 

(foto: fot. zbiory własne)

ad