Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2020

Mamy rekord świata i 2 złote medale

POWRÓT 
W listopadzie został mistrzem Polski

W listopadzie został mistrzem Polski (foto: zbiory własne)

W listopadzie został mistrzem Polski
ad