Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 30/2021

Mamy rekord świata i 2 złote medale

POWRÓT 
W listopadzie został mistrzem Polski

W listopadzie został mistrzem Polski (foto: zbiory własne)

W listopadzie został mistrzem Polski