Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 47/2020

Mamy swoich ludzi w zarządzie Łódzkiego Związku Koszykówki. To Dariusz Sobolewski i Jarosław Wełna

POWRÓT 
Dariusz Sobolewski (drugi z prawej) jest wiceprezesem PKK'99 Życie Pabianic

Dariusz Sobolewski (drugi z prawej) jest wiceprezesem PKK'99 (foto: Łódzki Związek Koszykówki)

Dariusz Sobolewski (drugi z prawej) jest wiceprezesem PKK'99 Życie Pabianic
ad