Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 3/2022

Mercedes wśród dronów dotarł do Pabianic

POWRÓT 
nowy dron na wyosażeniu Straży Miejskiej

„Mercedes” wśród dronów dotarł do Pabianic (foto: Kamil Misiek)

Funkcjonariusze czekaja na szkolenie Życie Pabianicnowy dron na wyosażeniu Straży Miejskiejnowy dron na wyposażeniu Straży Miejskiejnowy dron na wyposażeniu Straży Miejskiej
ad
ad