Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 30/2021

Mikołajowa w szpitalu

POWRÓT 
Z dziećmi bawiła się Karolina Skoneczna - nauczycielka SP 14, przebrana za Śnieżynkę. SP 14 sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad pacjentami

Z dziećmi bawiła się Karolina Skoneczna - nauczycielka SP 14, przebrana za Śnieżynkę. SP 14 sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad pacjentami (foto: Kamil Misiek)

Z dziećmi bawiła się Karolina Skoneczna - nauczycielka SP 14, przebrana za Śnieżynkę. SP 14 sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad pacjentami