Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2020

Milowy krok ku utrzymaniu

POWRÓT 
Przemysław Felczak rozpoczął strzelanie,

Przemysław Felczak rozpoczął strzelanie, (foto: )

Przemysław Felczak rozpoczął strzelanie,
ad