Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2019

Oni porządzą powiatem

POWRÓT  
Krzysztof Habura będzie rząził powiatem pabianickim przez 4 lata.

Krzysztof Habura będzie rząził powiatem pabianickim przez 4 lata. (foto: Kałużny Tomasz)

Krzysztof Habura będzie rząził powiatem pabianickim przez 4 lata.