Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 31/2021

Opuszczenie terenu szkoły przez ucznia w czasie zajęć

POWRÓT 
uczniowie, szkoła, życiepabianic.pl

Uczniowie w szkole (foto: Zbiory autora)

uczniowie, szkoła, życiepabianic.pl