Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 13/2020
ad

Oscar (trochę) pabianicki

POWRÓT 
Od lewej: Sylwia Nowak, Ewa Maliszewska (z tytułowym Piotrusiem) i Anna Wojtania.

Od lewej: Sylwia Nowak, Ewa Maliszewska (z tytułowym Piotrusiem) i Anna Wojtania. (foto: Jach Przemek)

Od lewej: Sylwia Nowak, Ewa Maliszewska (z tytułowym Piotrusiem) i Anna Wojtania.
ad
ad