Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 37/2021

Pandemiczny rok szkolny za nimi. Uczniowie rozpoczynają wakacje

POWRÓT 
koniec roku

Zakończenie roku szkolnego (foto: Kamil Misiek)

Zakończenie roku szkolnego w SP 3 Życie Pabianickoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec rokukoniec roku
ad
ad